track & trace

Erontrans Biuro Główne
Erontrans Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64B, 83-000 Pruszcz Gdański
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku-Północ in Gdańsk
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000188378, NIP 5890011743
kapitał zakładowy 22 012 200,00 PLN

Dane kontaktowe
Tel: +48 58 773 93 00
Fax: + 48 58 773 93 33
E-mail: erontrans@erontrans.pl


Erontrans Fracht Morski & Odprawy Celne
"Erontrans - Agencja Celna” Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64A, 83-000 Pruszcz Gdański
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000032780, NIP 5932235572
kapitał zakładowy 80.000,00 zł

Dane kontaktowe:
Al. Solidarnosci 1C, 81-336 Gdynia
Tel: +48 58 621 53 23
Tel: +48 58 621 52 53
Tel: +48 58 621 52 23
Tel: +48 58 621 53 22
E-mail: erontrans@erontrans.pl 

Centrum Magazynowo – Logistyczne Central Poland
ul. Logistyczna 19, Piotrków Trybunalski 97-300
Tel: +48 44 739 58 05
Fax: +48 44 739 58 03
E-mail: erontrans@erontrans.pl

Serwis Promowy
ul. Grunwaldzka 64B, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel: +48 58 773 93 16
Fax: + 48 58 773 93 03
E-mail: ferry@erontrans.pl