44
POIS 7.4


przetargi

 

 

18 października 2013 r. Marek Eron, Prezes Zarządu Erontrans Sp. z o.o. i Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój transportu intermodalnego w Pruszczu Gdańskim poprzez zakup naczep do przeładunku pionowego".  W dniu 11 września 2014 podpisany został Aneks do umowy nr POIS. 07.04.00-00-031-01
W wyniku realizacji przedsięwzięcia planowane jest nabycie 270 sztuk intermodalnych jednostek ładunkowych (tj. 170 naczep do przeładunku pionowego w systemie Huckepack typu plandeka, 30 naczep typu Van oraz 70 naczep typu chłodnia). Zakupione pojazdy będą wykorzystywane w centrum dyspozycyjnym Beneficjenta w Pruszczu Gdańskim i przyczynią się do obsłużenia wielkości ładunków w wysokości 27 004 TEU rocznie.

 

Dzięki realizacji projektu Erontrans zwiększy efektywność prowadzonej działalności w obszarze transportu intermodalnego poprzez zwiększenie liczby przewozów z wykorzystaniem trzech gałęzi transportu (drogowego, kolejowego i morskiego) w tej samej zintegrowanej jednostce ładunkowej. Inwestycja przełoży się pośrednio na poprawę środowiska naturalnego i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na najważniejszych szlakach komunikacyjnych.

 

Projekt wart blisko 43,8 mln zł otrzymał ponad 10,6 mln zł unijnego wsparcia. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach priorytetu VII - Transport przyjazny środowisku, działanie 7.4 - Rozwój transportu Intermodalnego.